top of page
L-Kerval.png

Žáruvzorná a otěruvzdorná keramika KARKOR

V našem závodě se také kromě zpracování oceli dlouhodobě zabýváme výrobou žáruvzdorných a otěruvzdorných materiálů (žáruvzdorná keramika). Tyto materiály najdou uplatnění v provozech s vysokou teplotou prostředí a také při manipulaci se sypkými materiály (a to i při vyšších teplotách).

pec.jpg

                 Žáruvzdorná keramika KARKOR - vanová pec U plamenná

Žáruvzdorný a otěruvzdorný materiál KARKOR (žáruvzdorná keramika) je určen především pro vyzdívky sklářských pecí a hutnických agregátů. Lze ho však využít všude, kde je potřeba zejména žárová odolnost a vysoká tvrdost a z ní plynoucí odolnost proti abrazi.

Hlavní vlastnosti žáruvzdorné keramiky KARKOR

 • žáruvzdornost

 • vysoká tvrdost

 • otěruvzdornost i za vyšších teplot

 • odolnost proti korozi sklovinou

Otěruvzdorná a žáruvzdorná keramika KARKOR se vyrábí tavením vstupních surovin v elektrické obloukové peci při teplotách mezi 1800 - 2000 °C. Tavenina se odlévá do přesných forem, odlité výrobky se temperují. Kontroluje se objemová hmotnost, dodržování rozměrů, kolmost a kvalita povrchu hotového výrobku. Pravidelně se v laboratoři provádí kontrolní chemická analýza.

 

Tvarový sortiment je dán především požadavky zákazníků. Tvarovky jsou vyráběny se staženinou (normální, redukovanou nebo orientovanou) nebo bez staženiny.

Možnosti využití žáruvzdorných materiálů

 • při stavbách sklářských pecí (vyzdívky sklářských pecí)

 • pro stěny i dna bazénů pro speciální skloviny

 • pro horní stavby tavicích agregátů

 • pro hořákové vlety

 • pro vyzdívky mačkářských pecí

 • pro vyložení regeneračních komor křížovými tvarovkami

 • pro skluzy koksárenských baterií

 • pro vyložení kulových mlýnů a výrobu mlecích koulí

 • pro vyzdívky hutnických agregátů - především pro krokové, narážecí a hlubinné pece

 • pro vyložení dopravních cest a skladových prostor pro abrazivní materiály a to i při vyšších teplotých

 

Pro výrobky žáruvzdorné keramiky KARKOR máme řadu odběratelů zejména ze sklářského a hutnického průmyslu. Reference jsou k dispozici v našem podniku a poskytneme je na požádání.

bottom of page