L-Kerval.png

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost KERVAL a.s. svým předmětem podnikání navázala na výrobní činnost společnosti Kerval s.r.o., Ocelářského výzkumného ústavu, s.p. a společnosti OVÚ Karlštejn s.r.o.

Průmyslová výroba byla v naší společnosti zahájena ve 30-tých letech minulého století. Prioritou výroby vždy byla kvalita výrobků, inovace výrobků a ohled na životní prostředí.

Po vstupu České republiky do EU společnost KERVAL a.s. rozšiřuje své styky se zahraničními partnery s cílem jednak modernizovat výrobní programy s ještě větším ohledem na životní prostředí a dále za účelem zvýšení výroby a možnosti nabídnout v mikroregionu pracovní příležitosti. Ze společnosti KERVAL a.s. se tak stala respektovaná společnost na tuzemském i zahraničním trhu a je nedílnou součástí obce Karlštejn.

KERVAL a.s.


Karlštejn 261
267 18  Karlštejn
Czech Republic

tel.      +420 311 681 421
fax.     +420 311 681 411
e-mail: kerval@kerval.com

eu-full.png
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube