top of page
L-Kerval.png

technická specifikace

Pod obchodním názvem KARKOR se skrývá žáruvzdorný elektrotavený korundobaddeleyitový materiál, který se vyrábí tavením výchozích surovin za vysokých teplot.

Fyzikální vlastnosti:

Měrná hmotnost            3870 kg/m3

Objemová hmostnost     3550 kg/m3

Skutečná pórovitost       9,11 %

Zdánlivá pórovitost         2,54 %

Pevnost v tlaku              292 MPa

Pevnost v ohybu            41 MPa

Žáruvzdornost               175

Obrusnost                      30 mm3 (ČSN EN 102)

Průměrné chemické složení:

Látka      Průměrný obsah

ZrO2       31 - 32,5 %

Al2O3     52 - 53,5 %

SiO2       13,5 %

Na2O      1,1 %

ostatní     0,9 %

Mineralogické složení:

Minerál         Průměrný obsah

Baddeleyit    31 %

Korund         50 %

Skelná fáze  19 %

bottom of page